Corona-inschrijvingen elke zondag

Beste ouders,

We mogen nog steeds naar de chiro, hoewel de maatregelen naar code oranje zijn veranderd.
Om in regel te zijn met de huidige maatregelen hebben we ook jullie hulp nodig.
Als je kind deze zondag naar de Chiro komt, gelieve daarom eerst even je gegevens op de lijst in te vullen.

Het is een voor iedereen toegankelijke Google Spreadsheet, dus graag iedereen te vriend houden en geen mensen verwijderen of onbestaande leden invullen.
Dit staat los van je inschrijving voor het Chirojaar. Meer info daarover vind je verderop op deze pagina.

Inschrijven kan hier voor zondag 18 oktober:

https://forms.gle/WWtJnzXtyPGqFwYQ6

Wat houdt code oranje juist in?

Om te beginnen wil ik graag nog eens duidelijk maken wanneer je naar de chiro mag komen:

Iedereen mag deelnemen, behalve:

  • Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de drie dagen voor de activiteit. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen.
  • Mensen uit de risicogroep of met ziekte? Die mogen deelnemen als:
    • ze toestemming hebben van de ouders, voogd of huisarts.
    • hun ziekte onder controle is door medicatie, bv. bij astma.
  • Leden of leiding die in het buitenland geweest zijn? Die volgen de richtlijnen van de overheid. We vragen ieders verantwoordelijkheid om hier zelf met gezond verstand mee om te gaan, het is niet aan de leidingsploeg om dit te controleren.

Ouders en leden ouder dan 12 worden gevraagd om aan te komen met een mondmasker, zodat de veiligheid gegarandeerd kan worden. Vanaf de leden op hun eigen terrein zijn, mogen ze hun mondmasker afzetten.

We maken graag extra duidelijk dat jullie zelf verantwoordelijk zijn om jullie kind gezond naar de chiro te sturen. Indien we merken dat een kind zich niet goed voelt, al dan niet corona-gerelateerd, zal deze afgezonderd worden van de groep en zullen de ouders verwittigd worden.

Verder zullen we vanaf nu een volledige aanwezigheidslijst per bubbel hebben, alsook een contactlogboek per bubbel. Deze gegevens worden niet verspreid aan derden en zullen de chiro dan ook niet verlaten.

De bubbels zullen ook anders ingedeeld worden, de overheid maakt een onderscheid tussen -12 en +12:

Leden -12 jaar

Binnen deze groep zijn weinig veranderingen. Er mogen nog steeds bubbels van 50 man gevormd worden. De speelclub en ribbels blijven dan ook 1 bubbel. De rakwi’s zullen een eigen bubbel vormen.

Leden +12 jaar

Ze maken een onderscheid tussen binnen- (bubbel van max 20) en buitenactiviteiten (bubbel van max 50). Wij als chiro willen hier duidelijkheid over scheppen. We hebben beslist om vanaf tito’s slecht bubbels van 20 man toe te staan. Dit zowel voor binnen als buitenactiviteiten. Alle leden ouder dan 12 zijn verplicht een mondmasker op te zetten vanaf ze naar binnen gaan.

Het terrein zal zo ingedeeld worden dat elke bubbel zijn eigen speelveld heeft. Dit zal duidelijk aangegeven zijn op zondag.